Położenie

Działki budowlane zlokalizowane sa na terenie  Sobieni Biskupich – wsi położonej w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory.

Dlaczego to takie wspaniałe miejsce

Wieś położona jest ledwie 45 kilometrów od Centrum Warszawy i jest bardzo dobrze skomunikowana ze stolicą.  Prócz takich walorów lokalizacyjnych jest to uroczy zakątek pełen czarów przyrody.  Wystarczy rozejrzeć się wokół, by znaleźć tak niezwykłe miejsca jak…

NADWIŚLAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Park krajobrazowy -w okolicach Sobieni Biskupich
Park krajobrazowy -w okolicach Sobieni Biskupich

Gmina Sobienie-Jeziory, w której leżą Sobienie Biskupie w 99% znajduje się na obszarze Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  Obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Dalej znajdujemy tu

MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

Park został utworzony w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły.  Swym zasięgiem obejmuje prawie 16 000 hektarów lasów i łąk. Północno-wschodni fragment gminy Sobienie-Jeziory znajduje się również w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i zajmuje 264 ha. Ponad 70% powierzchni całego parku zajmują lasy, przede wszystkim lasy iglaste z niemal wszystkimi typami borów. Dominującym zespołem leśnym jest bór świeży, często występuje tu też bór wilgotny, porastający obniżenia między wydmami. Na terenie parku zachowały się również torfowiska wszystkich typów, m.in. rozległe „Bagno Całowanie” oraz inne zespoły charakterystyczne dla obszarów podmokłych, takie jak olsy czy łęgi.

 BAGNO CAŁOWANIE

Na terenie obszaru Bagno Całowanie  występują zagrożone  siedliska torfowiskowe, łąkowe, muraowe oraz leśne. Szczególnym walorem obiektu jest mozaikowa struktura krajobrazu i związane z nią duże zróżnicowanie przyrodnicze, a co za tym idzie – bogactwo flory i fauny. Odnotowano tu ponad 500 gatunków roślin, wśród nich liczne rzadkie i zagrożone, a także rzadkie gatunki motyli. Niezwykle cenne dla zachowania bioróżnorodności obiektu ciepłolubne murawy napiaskowe.

Walory przyrodnicze gminy Sobienie -Jeziorna
Walory przyrodnicze gminy Sobienie -Jeziorna

DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY

Zachód słońca nad Wisłą
Zachód słońca nad Wisłą

Gmina  Sobienie- Jeziory znajduje się w obszarze z największymi walorami przyrodniczymi, o randze międzynarodowej i krajobrazowymi związanymi zarówno z Wisłą jako siedliskiem flory i fauny jak i unikalnym, rzadko już spotykanym, walorem krajobrazowym koryta Królowej polskich rzek.

REZERWAT PRZYRODY „WYMIĘKLIZNA”

Przyroda i krajobrazy gminy Sobienie-Jeziorny
Przyroda i krajobrazy gminy Sobienie-Jeziorny

To rezerwat leśny, częściowy. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych drzewostanów liściastych, iglastych i mieszanych o znacznym stopniu naturalności wraz z występującymi w nich gatunkami różnych ptaków lęgowych. Największą powierzchnię zajmują las mieszany wilgotny (33,8%), bór mieszany wilgotny (24,9%), bór mieszany świeży (21,4%) i ols jesionowy (19,9%), a gatunkami panującymi są sosna(68,6%) i olsza (17,9%).
W drzewostanie występuje tu brzoza omszona. Według opracowania rezerwatowego występują tu takie zbiorowiska, jak bór trzęślicowy , bór mieszany, grąd typowy, łęg olszowo-jesionowy oraz typowa dla nich roślinność. We florze stwierdzono obecność gatunków chronionych, takich jak wawrzynek wilczełyko i bluszcz pospolity, chronionych częściowo, jak porzeczka czarna, kalina koralowa, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne i konwalia majowa. Z gatunków rzadkich można spotkać szczyr trwały, berberys zwyczajny i przylaszczkę pospolitą. Na terenie rezerwatu obserwowano obecność występujących nielicznie ptaków, takich jak trzmielojad, krogulec, samotnik, siniak, dzięcioł średni, gil zwyczajny i słonka zwyczajna. Występujące w centrum rezerwatu podmokłe łęgi i olsy
z bujnym podszytem zapewniają dzikom i innym ssakom bezpieczną kryjówkę.

Aktywny wypoczynek

Pole golfowe
Pole golfowe

W Sobieniach Szlacheckich powstał ośrodek pn. Sobienie Królewskie Golf & Country Club obejmujący 18-dołkowe pole golfowe. Akademia golfa jest doskonałym miejscem wypoczynku dla początkujących i bardziej zaawansowanych golfistów.

Na terenie gminy zlokalizowany jest również ośrodek awiacji, który posiada własne lądowisko. Jest on doskonałym miejscem realizacji pasji i zamiłowania do lotnictwa.

 

Naciskając ZGODA lub kontynuując przeglądanie akceptujesz nasze ciasteczka. więcej informacji

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na "dopuść ciasteczka", aby zapewnić Ci najlepsze warunki przeglądania strony. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień cookie lub klikniesz przycisk "Akceptuj" poniżej, zgadzasz się na to.

Zamknij